Typ tekstu: Książka
Autor: Dybowska Alicja, Żaryn Jan, Żaryn Małgorzata
Tytuł: Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności
Rok: 1996
zabudowa miast, które rozrastały się poza średniowieczne mury. Na dawnych przedmieściach fundowano klasztory, osiedlała się ludność rzemieślnicza i kupiecka nie mająca praw miejskich, powstawały - wyłączone spod zarządu miasta - rezydencje magnackie i szlacheckie, tzw. jurydyki.

Walka o przywileje i rynki zbytu uniemożliwiła rywalizującym ze sobą miastom wytworzenie wzajemnej więzi. A tylko solidarne działanie mieszczan pozwalało podjąć starania o prawa gospodarcze i polityczne. Jagiellonowie w doraźnych potrzebach politycznych, np. przy elekcjach, odwoływali się do miast, próbując rozbudzić ich aktywność. Król Aleksander w 1503 r. zaprosił na sejm przedstawicieli m.in. Krakowa, Lwowa i Lublina, "ażeby wzięli udział w ustanowieniu nowego porządku obrony i
zabudowa miast, które rozrastały się poza średniowieczne mury. Na dawnych przedmieściach fundowano klasztory, osiedlała się ludność rzemieślnicza i kupiecka nie mająca praw miejskich, powstawały - wyłączone spod zarządu miasta - rezydencje magnackie i szlacheckie, tzw. jurydyki.<br><br>Walka o przywileje i rynki zbytu uniemożliwiła rywalizującym ze sobą miastom wytworzenie wzajemnej więzi. A tylko solidarne działanie mieszczan pozwalało podjąć starania o prawa gospodarcze i polityczne. Jagiellonowie w doraźnych potrzebach politycznych, np. przy elekcjach, odwoływali się do miast, próbując rozbudzić ich aktywność. Król Aleksander w 1503 r. zaprosił na sejm przedstawicieli m.in. Krakowa, Lwowa i Lublina, "ażeby wzięli udział w ustanowieniu nowego porządku obrony i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego