Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
podpiwniczenie, strych, wewnętrzne instalacje w budynku, konstrukcję budynku oraz jego wiek, standard i stan techniczny, konstrukcję ścian, rodzaj dachu i jego pokrycia, a także obciążenia i wpis do rejestru zabytków,
- dla nieruchomości lokalowej: powierzchnię użytkową, kubaturę, położenie, liczbę kuchni, pokoi, łazienek, WC, piwnicę, strych, instalacje w lokalu, stan techniczny i standard lokalu, obciążenia, wpis do rejestru zabytków.
Część ww. informacji możliwa jest do pozyskania podczas inwentaryzacji terenowej, obejmującej swym zakresem pomiary powykonawcze i uzupełniające działek i budynków oraz stwierdzenie zgodności danych źródłowych ze stanem faktycznym w terenie.
Pomiary powykonawcze i uzupełniające w coraz większym stopniu wykonywane są przy użyciu nowoczesnej aparatury
podpiwniczenie, strych, wewnętrzne instalacje w budynku, konstrukcję budynku oraz jego wiek, standard i stan techniczny, konstrukcję ścian, rodzaj dachu i jego pokrycia, a także obciążenia i wpis do rejestru zabytków,<br>- dla nieruchomości lokalowej: powierzchnię użytkową, kubaturę, położenie, liczbę kuchni, pokoi, łazienek, WC, piwnicę, strych, instalacje w lokalu, stan techniczny i standard lokalu, obciążenia, wpis do rejestru zabytków.<br>Część ww. informacji możliwa jest do pozyskania podczas inwentaryzacji terenowej, obejmującej swym zakresem pomiary powykonawcze i uzupełniające działek i budynków oraz stwierdzenie zgodności danych źródłowych ze stanem faktycznym w terenie.<br>Pomiary powykonawcze i uzupełniające w coraz większym stopniu wykonywane są przy użyciu nowoczesnej aparatury
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego