Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Organizacji
Nr: 7
Miejsce wydania: Warszawa
Rok powstania: 1965
sytuacji, która w ich subiektywnym odczuciu ogranicza jeszcze bardziej samodzielność i redukuje do roli zakładów. Można kontrargumentować, że udział w porozumieniach branżowych i w kolegialnym rozstrzyganiu najważniejszych zagadnień, jak również przewidziana w aktach normatywnych zasada, że wprowadzenie koordynacji branżowej nie może ograniczać zawarowanej przepisami samodzielności uczestników porozumienia me uzasadniają takiego stanowiska przedsiębiorstw. Występuje tu jednak z jednej strony rozległość interpretacji i swoistości praktyki, z drugiej zaś subiektywny charakter oporów, nie zawsze opartych na przesłankach racjonalnych. Rzecz jasna, że z biegiem czasu i w miarę zmian w systemie zarządzania nastąpi nowe ukształtowanie stosunków pomiędzy przedsiębiorstwami oraz ich jednostkami nadrzędnymi i koordynującymi. W
sytuacji, która w ich subiektywnym odczuciu ogranicza jeszcze bardziej samodzielność i redukuje do roli zakładów. Można kontrargumentować, że udział w porozumieniach branżowych i w kolegialnym rozstrzyganiu najważniejszych zagadnień, jak również przewidziana w aktach normatywnych zasada, że wprowadzenie koordynacji branżowej nie może ograniczać zawarowanej przepisami samodzielności uczestników porozumienia me uzasadniają takiego stanowiska przedsiębiorstw. Występuje tu jednak z jednej strony rozległość interpretacji i swoistości praktyki, z drugiej zaś subiektywny charakter oporów, nie zawsze opartych na przesłankach racjonalnych. Rzecz jasna, że z biegiem czasu i w miarę zmian w systemie zarządzania nastąpi nowe ukształtowanie stosunków pomiędzy przedsiębiorstwami oraz ich jednostkami nadrzędnymi i koordynującymi. W
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego