Typ tekstu: Książka
Tytuł: Polscy ekonomiści w świecie
Rok: 2000
produkcja i konsumpcja, inwestycje, żeby wymienić tylko niektóre. Bardziej stosowne wydaje się podejście znacznie szersze, uwzględniając wiele czynników dodatkowych.
W pierwszym rzędzie są to niewątpliwie instytucje i to co jest z nimi bezpośrednio związane - prawa, zwyczaje, normy. Mniej więcej, pokrywa się to z zakresem socjologii (a la Max Weber), instytucjonalizmu (starego i nowego), ekonomicznej teorii prawa (law and economics) i teorii wyboru publicznego (public choice). Do tego dochodzą różne bardziej odległe elementy, takie jak: psychologia społeczna, stratyfikacja, kultura polityczna. Składniki tego heterogenicznego zbioru trudno nawet jednoznacznie określić, nie mówiąc już o kwantyfikacji. Mimo to, bez ich uwzględnienia, perspektywa na transformację systemu
produkcja i konsumpcja, inwestycje, żeby wymienić tylko niektóre. Bardziej stosowne wydaje się podejście znacznie szersze, uwzględniając wiele czynników dodatkowych.<br>W pierwszym rzędzie są to niewątpliwie instytucje i to co jest z nimi bezpośrednio związane - prawa, zwyczaje, normy. Mniej więcej, pokrywa się to z zakresem socjologii (&lt;hi&gt;a la&lt;/&gt; Max Weber), instytucjonalizmu (starego i nowego), ekonomicznej teorii prawa (&lt;hi&gt;law and economics&lt;/&gt;) i teorii wyboru publicznego (&lt;hi&gt;public choice&lt;/&gt;). Do tego dochodzą różne bardziej odległe elementy, takie jak: psychologia społeczna, stratyfikacja, kultura polityczna. Składniki tego heterogenicznego zbioru trudno nawet jednoznacznie określić, nie mówiąc już o kwantyfikacji. Mimo to, bez ich uwzględnienia, perspektywa na transformację systemu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego