Typ tekstu: Książka
Tytuł: Polscy ekonomiści w świecie
Rok: 2000
przyszłości (co często naraża ich w sumie na większe koszty),
• istnienie klas ludzi niemal nieodwołalnie upośledzonych społecznie (a near permanent underclass), pozbawionych perspektyw i społecznie izolowanych (odebrano im nawet możliwość korzystania z dawnej infrastruktury handlowej organizowanej na szczeblu lokalnym, którą zastąpiły sprywatyzowane supermarkety). Will Hutton opisuje przypadek supermarketu, gdzie starym ludziom nie pozwalano siadać, by widok ten nie "deprymował" pozostałych klientów.
Wszędzie dominuje perspektywa krótkoterminowa, a inwestycje w infrastrukturę społeczną stanowią temat tabu (a przynajmniej coraz mniej chętnie akceptowany jest pogląd, że jest rzeczą właściwą podnoszenie podatków w celu finansowania takich inwestycji). Główną przyczyną tego rodzaju problemów są nazbyt restryktywne
przyszłości (co często naraża ich w sumie na większe koszty),<br>&#149; istnienie klas ludzi niemal nieodwołalnie upośledzonych społecznie (&lt;hi&gt;a near permanent underclass&lt;/&gt;), pozbawionych perspektyw i społecznie izolowanych (odebrano im nawet możliwość korzystania z dawnej infrastruktury handlowej organizowanej na szczeblu lokalnym, którą zastąpiły sprywatyzowane supermarkety). Will Hutton opisuje przypadek supermarketu, gdzie starym ludziom nie pozwalano siadać, by widok ten nie "deprymował" pozostałych klientów.<br>Wszędzie dominuje perspektywa krótkoterminowa, a inwestycje w infrastrukturę społeczną stanowią temat tabu (a przynajmniej coraz mniej chętnie akceptowany jest pogląd, że jest rzeczą właściwą podnoszenie podatków w celu finansowania takich inwestycji). Główną przyczyną tego rodzaju problemów są nazbyt restryktywne
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego