Typ tekstu: Książka
Autor: Skrzypczak Ewa, Szafliński Zygmunt
Tytuł: Wstęp do fizyki jądra
Rok: 1994
spontanicznymi (por. rozdz.3.6, równanie (3.13))

Prawo to ma charakter statystyczny; określa estymatę, statystycznie oczekiwaną liczbę obiektów N, które, spośród początkowej liczby N0, nie uległy rozpadowi w ciągu czasu t. Liczba ta podlega statystycznym fluktuacjom - niepewność statystyczna oczekiwanej wartości N wynosi N. Dla dużych wartości N względna niepewność statystyczna jest zatem mała: N/N=1/N.
Aktywnością próbki promieniotwórczej nazywamy liczbę rozpadów, zachodzących w jednostce czasu, N/t. Jednostki aktywności to: 1Ci=1kiur=3,7ˇ1010 rozpadów na sekundę, oraz znacznie mniejsza jednostka: 1Bq=1bekerel=1 rozpad na sekundę.
Do przemian spontanicznych w fizyce jądrowej zaliczamy przede wszystkim przemiany
spontanicznymi (por. rozdz.3.6, równanie (3.13)) <br>&lt;gap&gt; <br>Prawo to ma charakter statystyczny; określa estymatę, statystycznie oczekiwaną liczbę obiektów N, które, spośród początkowej liczby N0, nie uległy rozpadowi w ciągu czasu t. Liczba ta podlega statystycznym fluktuacjom - niepewność statystyczna oczekiwanej wartości N wynosi N. Dla dużych wartości N względna niepewność statystyczna jest zatem mała: N/N=1/N. <br>Aktywnością próbki promieniotwórczej nazywamy liczbę rozpadów, zachodzących w jednostce czasu, N/t. Jednostki aktywności to: 1Ci=1kiur=3,7ˇ1010 rozpadów na sekundę, oraz znacznie mniejsza jednostka: 1Bq=1bekerel=1 rozpad na sekundę. <br>Do przemian spontanicznych w fizyce jądrowej zaliczamy przede wszystkim przemiany
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego