Typ tekstu: Książka
Autor: Themerson Stefan
Tytuł: Wykład profesora Mmaa
Rok wydania: 1994
Rok powstania: 1943
komórce?
Egoistyczne komórki, żyjące życiem histologicznym w egoistycznych koloniach egoistycznych komórek?
Egoistyczne kolonie egoistycznych komórek, żyjące życiem morfologicznym w narządach?
Narządy, żyjące życiem fizjologicznym, anatomicznym, kinestetycznym w homo?
Homo, który żyje życiem psychicznym sam w sobie?
Samych w sobie, którzy żyją rozmaitymi życiami społecznymi w rozmaitych grupach statystycznych jednocześnie?
Grupy statystyczne, żyjące życiem samolubnym w homo-gatunku?
Homo - gatunek, żyjący życiem samochwalskim w owej jedności wielości, zwanej mammiferami?
Mammifery, żyjące życiem impertynentów w obejmującym i nas ogóle biologicznym?
Ogół biologiczny, żyjący życiem zbiegookolicznościowym po obu stronach powierzchni Ziemi?
Ziemię, żyjącą życiem geometrycznym w kosmosie?
Kosmos, żyjący życiem matafizycznym w Istocie Najgłębszej
komórce?<br> &lt;hi rend="spaced"&gt;Egoistyczne komórki&lt;/&gt;, żyjące życiem histologicznym w egoistycznych koloniach egoistycznych komórek?<br> &lt;hi rend="spaced"&gt;Egoistyczne kolonie egoistycznych komórek&lt;/&gt;, żyjące życiem morfologicznym w narządach?<br> &lt;hi rend="spaced"&gt;Narządy&lt;/&gt;, żyjące życiem fizjologicznym, anatomicznym, kinestetycznym w &lt;hi rend="spaced"&gt;homo&lt;/&gt;?<br> &lt;hi rend="spaced"&gt;Homo&lt;/&gt;, który żyje życiem psychicznym sam w sobie?<br> &lt;hi rend="spaced"&gt;Samych w sobie&lt;/&gt;, którzy żyją rozmaitymi życiami społecznymi w rozmaitych grupach statystycznych jednocześnie?<br> &lt;hi rend="spaced"&gt;Grupy statystyczne&lt;/&gt;, żyjące życiem samolubnym w homo-gatunku?<br> &lt;hi rend="spaced"&gt;Homo&lt;/&gt; - &lt;hi rend="spaced"&gt;gatunek&lt;/&gt;, żyjący życiem samochwalskim w owej jedności wielości, zwanej &lt;orig&gt;mammiferami&lt;/&gt;?<br> &lt;hi rend="spaced"&gt;Mammifery&lt;/&gt;, żyjące życiem impertynentów w obejmującym i nas ogóle biologicznym?<br> &lt;hi rend="spaced"&gt;Ogół biologiczny&lt;/&gt;, żyjący życiem zbiegookolicznościowym po obu stronach powierzchni Ziemi?<br> &lt;hi rend="spaced"&gt;Ziemię&lt;/&gt;, żyjącą życiem geometrycznym w kosmosie?<br> &lt;hi rend="spaced"&gt;Kosmos&lt;/&gt;, żyjący życiem matafizycznym w Istocie Najgłębszej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego