Typ tekstu: Książka
Autor: Jarosz Maria
Tytuł: Samobójstwa
Rok: 1997
Rosji (61 886). Liczby bezwzględne stanowią jednak raczej przyczynek niż miarodajny miernik zjawiska. Ten ostatni (współczynnik na 100 000 ludności) wskazuje bowiem na Litwę, jako kraj o najwyższym nasileniu zgonów samobójczych i na przeciwnym krańcu kontinuum Azerbejdżan (0,6). Przyjrzyjmy się wskaźnikom zachowań autodestrukcyjnych w czterdziestych krajach publikujących odpowiednie dane statystyczne oraz podobieństwom i rozpiętościom wysokości wskaźnika.

Na podstawie przytoczonych w tabeli 3 informacji można, w przybliżeniu, wyodrębnić trzy grupy krajów różniących się nasileniem zgonów samobójczych.

Pierwsza, o najniższych wskaźnikach zjawiska (od 0,6 do 8,1) to: Azerbejdżan, Albania, Armenia, Meksyk, Grecja, Kanada, Turkmenistan, Uzbekistan, Izrael, Hiszpania, Wielka Brytania, Portugalia
Rosji (61 886). Liczby bezwzględne stanowią jednak raczej przyczynek niż miarodajny miernik zjawiska. Ten ostatni (współczynnik na 100 000 ludności) wskazuje bowiem na Litwę, jako kraj o najwyższym nasileniu zgonów samobójczych i na przeciwnym krańcu kontinuum Azerbejdżan (0,6). Przyjrzyjmy się wskaźnikom zachowań autodestrukcyjnych w czterdziestych krajach publikujących odpowiednie dane statystyczne oraz podobieństwom i rozpiętościom wysokości wskaźnika.<br><br>Na podstawie przytoczonych w tabeli 3 informacji można, w przybliżeniu, wyodrębnić trzy grupy krajów różniących się nasileniem zgonów samobójczych.<br><br>Pierwsza, o najniższych wskaźnikach zjawiska (od 0,6 do 8,1) to: Azerbejdżan, Albania, Armenia, Meksyk, Grecja, Kanada, Turkmenistan, Uzbekistan, Izrael, Hiszpania, Wielka Brytania, Portugalia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego