Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Wprost
Nr: 21.11
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1999
się ze zobowiązań o wiele lepiej niż firmy. W wypadku tych ostatnich zagrożona jest spłata co ósmego kredytu, w wypadku osób prywatnych - jedynie co czternasty. Niestety, efektem boomu kredytowego jest też większa podaż pieniądza na rynku, przyczyniająca się do wzrostu cen. Może to zmusić Radę Polityki Pieniężnej do podwyżki podstawowych stóp procentowych. Gdyby do tego doszło, banki musiałyby podnieść oprocentowanie kredytów, co zmniejszyłoby możliwości ich spłaty przez klientów. - Problemy ze spłatą należności wobec banków powstają w wyniku ochłodzenia klimatu gospodarczego. Spadek popytu na nasze wyroby za granicą przyczynia się do zmniejszenia produkcji i wzrostu bezrobocia. W efekcie pogarsza się zarówno kondycja przedsiębiorstw
się ze zobowiązań o wiele lepiej niż firmy. W wypadku tych ostatnich zagrożona jest spłata co ósmego kredytu, w wypadku osób prywatnych - jedynie co czternasty. Niestety, efektem boomu kredytowego jest też większa podaż pieniądza na rynku, przyczyniająca się do wzrostu cen. Może to zmusić Radę Polityki Pieniężnej do podwyżki podstawowych stóp procentowych. Gdyby do tego doszło, banki musiałyby podnieść oprocentowanie kredytów, co zmniejszyłoby możliwości ich spłaty przez klientów. - Problemy ze spłatą należności wobec banków powstają w wyniku ochłodzenia klimatu gospodarczego. Spadek popytu na nasze wyroby za granicą przyczynia się do zmniejszenia produkcji i wzrostu bezrobocia. W efekcie pogarsza się zarówno kondycja przedsiębiorstw
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego