Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Wprost
Nr: 01.16 (3)
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 2000
w Stanach Zjednoczonych, gdzie lotnictwo cywilne rozwija się znakomicie. Najprostsze rozwiązania bywają jednak najtrudniejsze do wprowadzenia. Zwłaszcza gdy ograniczają władzę urzędników.

Mirosław CielemęckiWidmo kryzysu

Obecna polityka fiskalna i pieniężna może już w przyszłym roku doprowadzić do kryzysu walutowego

Ogromny deficyt sektora finansów publicznych zmusza bank centralny do utrzymywania wysokich stóp procentowych. To z kolei przyczynia się do umocnienia złotego i wzrostu skali zaangażowania kapitału spekulacyjnego w Polsce. A stąd już tylko krok do kryzysu walutowego. W ostatnich latach Polska zyskała opinię kraju odpornego na kryzysy walutowe. Wprawdzie niekorzystne wydarzenia na światowych rynkach powodowały osłabienie złotego, ale po krótkim czasie odzyskiwał on
w Stanach Zjednoczonych, gdzie lotnictwo cywilne rozwija się znakomicie. Najprostsze rozwiązania bywają jednak najtrudniejsze do wprowadzenia. Zwłaszcza gdy ograniczają władzę urzędników.<br><br>&lt;au&gt;Mirosław Cielemęcki&lt;/&gt;&lt;/&gt;<br><br>&lt;div type="art"&gt;<br><br>&lt;tit&gt;Widmo kryzysu&lt;/&gt;<br><br>&lt;intro&gt;Obecna polityka fiskalna i pieniężna może już w przyszłym roku doprowadzić do kryzysu walutowego&lt;/&gt;<br><br>Ogromny deficyt sektora finansów publicznych zmusza bank centralny do utrzymywania wysokich stóp procentowych. To z kolei przyczynia się do umocnienia złotego i wzrostu skali zaangażowania kapitału spekulacyjnego w Polsce. A stąd już tylko krok do kryzysu walutowego. W ostatnich latach Polska zyskała opinię kraju odpornego na kryzysy walutowe. Wprawdzie niekorzystne wydarzenia na światowych rynkach powodowały osłabienie złotego, ale po krótkim czasie odzyskiwał on
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego