Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy mieszkań
Rok: 2000
zł. za każde budowane w ten sposób mieszkanie.

Warunki kredytu bankowego
* Kredyt udzielany jest w polskich złotych na okres do 19 miesięcy.
* Łączna kwota zapłaconych przez współinwestora odsetek od kredytu nie może przekroczyć do 7% kwoty kredytu co oznacza, że oprocentowanie realne średnioroczne nie przekroczy stopy 4% rocznie.
Tak niska stopa procentowa wynika z faktu, że na mocy umowy zawartej pomiędzy BVvR REAL BANK S.A. i Dom Development - Dom Development gwarantuje pokrycie na rzecz współinwestorów kosztów odsetek przekraczających stopy podane powyżej dzięki wspólnemu z Bankiem zarządzaniu środkami finansowymi uruchomionymi dla realizacji przedsięwzięcia.
* Spłata kredytu rozłożona zostanie na 6 dogodnych rat spłacanych
zł. za każde budowane w ten sposób mieszkanie.<br><br>&lt;hi&gt;Warunki kredytu bankowego&lt;/&gt;<br>* Kredyt udzielany jest w polskich złotych na okres do 19 miesięcy.<br>* Łączna kwota zapłaconych przez współinwestora odsetek od kredytu nie może przekroczyć do 7% kwoty kredytu co oznacza, że oprocentowanie realne średnioroczne nie przekroczy stopy 4% rocznie.<br>Tak niska stopa procentowa wynika z faktu, że na mocy umowy zawartej pomiędzy BVvR REAL BANK S.A. i Dom Development - Dom Development gwarantuje pokrycie na rzecz współinwestorów kosztów odsetek przekraczających stopy podane powyżej dzięki wspólnemu z Bankiem zarządzaniu środkami finansowymi uruchomionymi dla realizacji przedsięwzięcia.<br>* Spłata kredytu rozłożona zostanie na 6 dogodnych rat spłacanych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego