Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Metropol
Nr: 03.7
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2001
twierdzą specjaliści, najlepiej jeśli stopa procentowa kredytu zostanie określona na podstawie stawki międzybankowej LIBOR dla walut obcych (stawka proc. depozytów na rynku międzybankowym w Londynie) i WIBOR dla złotego (stawka proc. dla walut na rynku międzybankowym w Warszawie). Do tej stawki doliczana jest stała marża banku. Część banków samodzielnie określa stopę procentową, zasady ich ustalania nie są podawane do wiadomości publicznej.
Dodatkowe koszty to: prowizje za wystawienie promesy, za rozpatrzenie wniosku, za administrowanie rachunkiem, za uruchomienie kredytu itd. Należy także pamiętać o prowizjach wymaganych przez bank.
Przede wszystkim bankowcy wymagają zabezpieczenia. W przypadku kredytu mieszkaniowego podstawowym zabezpieczeniem jest hipoteka, czyli adnotacja o
twierdzą specjaliści, najlepiej jeśli stopa procentowa kredytu zostanie określona na podstawie stawki międzybankowej LIBOR dla walut obcych (stawka proc. depozytów na rynku międzybankowym w Londynie) i WIBOR dla złotego (stawka proc. dla walut na rynku międzybankowym w Warszawie). Do tej stawki doliczana jest stała marża banku. Część banków samodzielnie określa stopę procentową, zasady ich ustalania nie są podawane do wiadomości publicznej.<br>Dodatkowe koszty to: prowizje za wystawienie promesy, za rozpatrzenie wniosku, za administrowanie rachunkiem, za uruchomienie kredytu itd. Należy także pamiętać o prowizjach wymaganych przez bank.<br>Przede wszystkim bankowcy wymagają zabezpieczenia. W przypadku kredytu mieszkaniowego podstawowym zabezpieczeniem jest hipoteka, czyli adnotacja o
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego