Typ tekstu: Książka
Autor: Pietrzak Bogusław, Polański Zbigniew
Tytuł: System finansowy w Polsce
Rok: 1997
Nadmierne obciążenia podatkowe ograniczają możliwość oszczędzania. Natomiast wzrost wydatków państwa zwiększa popyt inwestycyjny i powoduje ożywienie koniunktury. Z kolei oddziaływanie państwa na poziom stopy procentowej w gospodarce jest związane z finansowaniem deficytu budżetowego i obsługą długu publicznego. Zgłaszany przez państwo popyt na pieniądz (zaciąganie pożyczek publicznych) powoduje na ogół wzrost stopy procentowej. Oferowane rzez państwo oprocentowanie pożyczek oddziałuje również pośrednio na poziom stopy procentowej kredytów bankowych i innych instrumentów, np. obligacji przedsiębiorstw. Tym samym wpływa na zachowania inwestorów na rynku pieniężnym i kapitałowym (ich skłonność do oszczędzania i inwestowania), a w konsekwencji na poziom zatrudnienia (wielkość bezrobocia).
Ważne jest więc właściwe dobieranie
Nadmierne obciążenia podatkowe ograniczają możliwość oszczędzania. Natomiast wzrost wydatków państwa zwiększa popyt inwestycyjny i powoduje ożywienie koniunktury. Z kolei oddziaływanie państwa na poziom stopy procentowej w gospodarce jest związane z finansowaniem deficytu budżetowego i obsługą długu publicznego. Zgłaszany przez państwo popyt na pieniądz (zaciąganie pożyczek publicznych) powoduje na ogół wzrost stopy procentowej. Oferowane rzez państwo oprocentowanie pożyczek oddziałuje również pośrednio na poziom stopy procentowej kredytów bankowych i innych instrumentów, np. obligacji przedsiębiorstw. Tym samym wpływa na zachowania inwestorów na rynku pieniężnym i kapitałowym (ich skłonność do oszczędzania i inwestowania), a w konsekwencji na poziom zatrudnienia (wielkość bezrobocia).<br>Ważne jest więc właściwe dobieranie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego