Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy medyczne
Rok: 1997
dokonywane wpłaty uzupełniające w trakcie trwania okresu zadeklarowanego w umowie.

III. Zasady oprocentowania lokat terminowych
( 4.1. Środki pieniężne wpłacone na rachunek lokat terminowych są oprocentowane według zmiennej stawki obowiązującej w Banku w okresie przechowywania wkładów.
2. zmiana stawki oprocentowania w okresie obowiązywania umowy rachunku może nastąpić w przypadku zmiany stopy procentowej kredytu refinansowego Banku Centralnego.
3. Odsetki naliczane są według stóp procentowych obowiązujących w okresie trwania umowy rachunku.
( 5.1. Odsetki dla lokat 1-, 3-, 6- i 12-miesięcznych są naliczane i dopisywane do salda rachunku po upływie okresu zadeklarowanego. W lokatach tego rodzaju, kapitalizacja odsetek następuje w razie pozostawienia wkładów
dokonywane wpłaty uzupełniające w trakcie trwania okresu zadeklarowanego w umowie.<br><br>&lt;tit&gt;III. Zasady oprocentowania lokat terminowych&lt;/&gt; <br>( 4.1. Środki pieniężne wpłacone na rachunek lokat terminowych są oprocentowane według zmiennej stawki obowiązującej w Banku w okresie przechowywania wkładów.<br>2. zmiana stawki oprocentowania w okresie obowiązywania umowy rachunku może nastąpić w przypadku zmiany stopy procentowej kredytu refinansowego Banku Centralnego.<br>3. Odsetki naliczane są według stóp procentowych obowiązujących w okresie trwania umowy rachunku.<br>( 5.1. Odsetki dla lokat 1-, 3-, 6- i 12-miesięcznych są naliczane i dopisywane do salda rachunku po upływie okresu zadeklarowanego. W lokatach tego rodzaju, kapitalizacja odsetek następuje w razie pozostawienia wkładów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego