Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
został uznany za zbyt niski i rząd podjął ekspansywną politykę fiskalną, polegającą na zwiększeniu wydatków rządowych lub obniżeniu podatków. Polityka ta znajduje na rysunku wyraz w przesunięciu krzywej IS0 w prawo, przyjmijmy, że do położenia IS1. Przecięcie się krzywej IS1 z krzywą LM0 wyznacza nowy poziom dochodu narodowego (Y1) i stopy procentowej (r1) w stanie równowagi wewnętrznej. Taka kombinacja dochodu i stopy procentowej oznacza powstanie nadwyżki bilansu płatniczego (założyliśmy, że krzywa LM jest bardziej stroma od krzywej BP). W dłuższym okresie, ze względu na trudności sterylizacji tej nadwyżki, w sytuacji sztywnego kursu walutowego nastąpi wzrost podaży pieniądza (krzywa LM0 przesunie się w
został uznany za zbyt niski i rząd podjął ekspansywną politykę fiskalną, polegającą na zwiększeniu wydatków rządowych lub obniżeniu podatków. Polityka ta znajduje na rysunku wyraz w przesunięciu krzywej IS0 w prawo, przyjmijmy, że do położenia IS1. Przecięcie się krzywej IS1 z krzywą LM0 wyznacza nowy poziom dochodu narodowego (Y1) i stopy procentowej (r1) w stanie równowagi wewnętrznej. Taka kombinacja dochodu i stopy procentowej oznacza powstanie nadwyżki bilansu płatniczego (założyliśmy, że krzywa LM jest bardziej stroma od krzywej BP). W dłuższym okresie, ze względu na trudności sterylizacji tej nadwyżki, w sytuacji sztywnego kursu walutowego nastąpi wzrost podaży pieniądza (krzywa LM0 przesunie się w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego