Typ tekstu: Książka
Autor: Siwoń Bolesław
Tytuł: Jak sterować rentownością przedsiębiorstwa
Rok: 1994
ich skłonności do inwestycji modernizujących produkcję, zwiększających rynek pracy i wynagrodzeń itd.,
- zmniejszenie wpływów budżetowych pociąga za sobą zmniejszenie zakresu świadczeń państwa na rzecz obywateli w dziedzinie opieki socjalnej, bezpieczeństwa, obrony itp.,
- zwiększenie wynagrodzeń wymaga zwiększenia udostępnianej masy dóbr i usług, gdyż w przeciwnym wypadku powstanie zjawisko wymuszonych oszczędności lub szarej strefy gospodarki.
Zjawisk występujących w konsekwencji różnego rodzaju wahań wymienianych tu wielkości zbiorczych jest oczywiście znacznie więcej. Chodziło tu tylko o wyeksponowanie powiązań zachodzących między grupami podmiotów gospodarujących oraz ich skutków. Ich liczba zwiększy się znakomicie, gdy uwzględni się jeszcze powiązania zachodzące między indywidualnymi jednostkowymi gospodarstwami.
Jedynym działaniem zabezpieczającym interesy
ich skłonności do inwestycji modernizujących produkcję, zwiększających rynek pracy i wynagrodzeń itd.,<br>- zmniejszenie wpływów budżetowych pociąga za sobą zmniejszenie zakresu świadczeń państwa na rzecz obywateli w dziedzinie opieki socjalnej, bezpieczeństwa, obrony itp.,<br>- zwiększenie wynagrodzeń wymaga zwiększenia udostępnianej masy dóbr i usług, gdyż w przeciwnym wypadku powstanie zjawisko wymuszonych oszczędności lub szarej strefy gospodarki.<br>Zjawisk występujących w konsekwencji różnego rodzaju wahań wymienianych tu wielkości zbiorczych jest oczywiście znacznie więcej. Chodziło tu tylko o wyeksponowanie powiązań zachodzących między grupami podmiotów gospodarujących oraz ich skutków. Ich liczba zwiększy się znakomicie, gdy uwzględni się jeszcze powiązania zachodzące między indywidualnymi jednostkowymi gospodarstwami.<br>Jedynym działaniem zabezpieczającym interesy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego