Typ tekstu: Książka
Tytuł: Alkohol a społeczeństwo. Postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych
Rok: 2004
analogiczne pytanie większe grupy badanych postulowały zmniejszenie liczby punktów sprzedaży, a mniejsze opowiadały się za pozostawieniem status quo. Przed czterema laty zwolennicy zmniejszenia liczby punktów sprzedaży piwa stanowili 28,2% badanych, wina - 33,6% badanych i wódki - 37,4% badanych. Zestawienie tych danych z danymi z 2002 roku zawartymi w tabeli 37. pokazuje, że nieco bardziej spadł odsetek zwolenników zmniejszenia liczby punków sprzedaży wódki i wina niż punktów sprzedaży piwa. Trudno orzec, w jakim stopniu spadek odsetka jest wynikiem przywyknięcia do dużej liczby punków sprzedaży, a w jakim korektami liczby punków sprzedaży, jakie mogły się dokonać w ciągu ostatnich czterech lat
analogiczne pytanie większe grupy badanych postulowały zmniejszenie liczby punktów sprzedaży, a mniejsze opowiadały się za pozostawieniem status quo. Przed czterema laty zwolennicy zmniejszenia liczby punktów sprzedaży piwa stanowili 28,2% badanych, wina - 33,6% badanych i wódki - 37,4% badanych. Zestawienie tych danych z danymi z 2002 roku zawartymi w tabeli 37. pokazuje, że nieco bardziej spadł odsetek zwolenników zmniejszenia liczby punków sprzedaży wódki i wina niż punktów sprzedaży piwa. Trudno orzec, w jakim stopniu spadek odsetka jest wynikiem przywyknięcia do dużej liczby punków sprzedaży, a w jakim korektami liczby punków sprzedaży, jakie mogły się dokonać w ciągu ostatnich czterech lat
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego