Typ tekstu: Książka
Autor: Nowakowski Zdzisław
Tytuł: TAG 3.1 dla opornych
Rok wydania: 1994
Rok powstania: 1995
ograniczającej ją prawostronnie pionowej linii), to naciśnięcie klawisza [Enter] zwiększy jej wysokość i ustawi kursor na początku kolejnego wiersza.
Po trzecie, jeżeli do usuwania tekstu wpisanego w tabeli zastosujesz klawisz [Backspace], to funkcja kasowania zadziała w sposób wysoce inteligentny - będzie usuwać treść komórek nie naruszając ramek.
Po czwarte, jeżeli w tabeli zechcesz zastosować operacje na blokach tekstu, to pamiętaj, że masz do dyspozycji dodatkową możliwość: zaznaczenia bloku kolumnowego. W celu uzyskania tego efektu:
1. Klawiszami strzałek ustaw kursor w żądanym miejscu tabeli (powinien to być lewy górny lub prawy dolny narożnik obszaru, który zamierzasz zaznaczyć).
2. Naciśnij klawisze [Ctrl+F5].
3
ograniczającej ją prawostronnie pionowej linii), to naciśnięcie klawisza [Enter] zwiększy jej wysokość i ustawi kursor na początku kolejnego wiersza.<br>Po trzecie, jeżeli do usuwania tekstu wpisanego w tabeli zastosujesz klawisz [Backspace], to funkcja kasowania zadziała w sposób wysoce inteligentny - będzie usuwać treść komórek nie naruszając ramek.<br>Po czwarte, jeżeli w tabeli zechcesz zastosować operacje na blokach tekstu, to pamiętaj, że masz do dyspozycji dodatkową możliwość: zaznaczenia bloku kolumnowego. W celu uzyskania tego efektu:<br>1. Klawiszami strzałek ustaw kursor w żądanym miejscu tabeli (powinien to być lewy górny lub prawy dolny narożnik obszaru, który zamierzasz zaznaczyć).<br>2. Naciśnij klawisze [Ctrl+F5].<br>3
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego