Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
grupy "sukcesu"; badacz poświęca im więcej uwagi i jest wobec nich bardziej "nauczycielski" (chętniej i dokładniej objaśnia, co mają zrobić);

(d) wydajność (ang. output) - badacz osobom z grupy "+" stwarza więcej okazji do "wykazania się", do ujawnienia ich "potencjałów".

Im bardziej warunki badania są wystandaryzowane (eksperyment laboratoryjny, aparaturowa ekspozycja bodźców i taka sama rejestracja odpowiedzi, brak możliwości ingerencji badacza w pracę osoby badanej itp.) i odbiegają od warunków swobodnego badania klinicznego, tym bardziej maleje udział tych czynników w powstawaniu efektu OIB, a i sam efekt staje się mniejszy.

3.4. Zapobieganie występowaniu efektu OIB

Zróżnicowane traktowanie przez badacza osób badanych pociąga za sobą
grupy "sukcesu"; badacz poświęca im więcej uwagi i jest wobec nich bardziej "nauczycielski" (chętniej i dokładniej objaśnia, co mają zrobić);<br><br>(d) wydajność (ang. output) - badacz osobom z grupy "+" stwarza więcej okazji do "wykazania się", do ujawnienia ich "potencjałów".<br><br> Im bardziej warunki badania są wystandaryzowane (eksperyment laboratoryjny, aparaturowa ekspozycja bodźców i taka sama rejestracja odpowiedzi, brak możliwości ingerencji badacza w pracę osoby badanej itp.) i odbiegają od warunków swobodnego badania klinicznego, tym bardziej maleje udział tych czynników w powstawaniu efektu OIB, a i sam efekt staje się mniejszy.<br><br>&lt;tit&gt; 3.4. Zapobieganie występowaniu efektu OIB&lt;/&gt;<br><br> Zróżnicowane traktowanie przez badacza osób badanych pociąga za sobą
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego