Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
kadr tych ministerstw do udziału w pracach grup roboczych ministerstwa ochrony środowiska nad odnośnymi zagadnieniami.
Omawiany program zwraca uwagę na dużą rolę Pozarządowych Organizacji Ekologicznych (POE), które winny nadzorować proces wdrożenia zarówno Programu Ramowego jak i Programów Krajowych. W pracach tych będzie też służyć pomocą Europejska Agencja Ochrony Środowiska.
Polski tekst skróconej wersji Programu Działań na rzecz ochrony środowiska dla Europy Środkowej i Wschodniej ukazał się drukiem w roku 1994, dzięki pomocy Regionalnego Centrum Odnowy Środowiska w Budapeszcie.

Rozdział VII

PRZYRODNICZA RÓŻNORODNOŚĆ EUROPY, SOFIA 1995

1. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego Europy

Rada Europy przygotowała założenia dla ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Założenia te zostały
kadr tych ministerstw do udziału w pracach grup roboczych ministerstwa ochrony środowiska nad odnośnymi zagadnieniami.<br>Omawiany program zwraca uwagę na dużą rolę Pozarządowych Organizacji Ekologicznych (POE), które winny nadzorować proces wdrożenia zarówno Programu Ramowego jak i Programów Krajowych. W pracach tych będzie też służyć pomocą Europejska Agencja Ochrony Środowiska.<br>Polski tekst skróconej wersji Programu Działań na rzecz ochrony środowiska dla Europy Środkowej i Wschodniej ukazał się drukiem w roku 1994, dzięki pomocy Regionalnego Centrum Odnowy Środowiska w Budapeszcie.<br><br>&lt;tit&gt;Rozdział VII<br><br>PRZYRODNICZA RÓŻNORODNOŚĆ EUROPY, SOFIA 1995&lt;/&gt;<br><br>&lt;tit&gt;1. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego Europy&lt;/&gt;<br><br>Rada Europy przygotowała założenia dla ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Założenia te zostały
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego