Typ tekstu: Książka
Autor: Szaniawski Klemens
Tytuł: O nauce, rozumowaniu i wartościach
Rok wydania: 1994
Rok powstania: 1966
charakteru danych, jak też od pomysłowości badacza, nie skrępowanego pod tym względem żadnymi wyraźnymi regułami. Tak więc spotykamy się zarówno z modelami probabilistycznymi, jak też tzw. deterministycznymi (nazwa niefortunna ze względu na skojarzenia filozoficzne, ale przyjęła się powszechnie). Algebra macierzy, teoria grafów, procesy Markowa, teoria relacji, klasyczna analiza, teoria gier, teoria informacji - oto przykłady dyscyplin matematycznych, których pojęcia i twierdzenia są w stałym użyciu.
Lepiej zatem będzie wyróżnić pewne grupy modeli, które krystalizują się wokół problemów szczególnie ważnych i wykazujących dostateczną żywotność. W poniższych uwagach posłużę się klasyfikacją pochodzącą od Lazarsfelda, doskonałego znawcy przedmiotu oraz inicjatora wielu w tej dziedzinie poczynań.
Zacznę
charakteru danych, jak też od pomysłowości badacza, nie skrępowanego pod tym względem żadnymi wyraźnymi regułami. Tak więc spotykamy się zarówno z modelami probabilistycznymi, jak też tzw. deterministycznymi (nazwa niefortunna ze względu na skojarzenia filozoficzne, ale przyjęła się powszechnie). Algebra macierzy, teoria grafów, procesy Markowa, teoria relacji, klasyczna analiza, teoria gier, teoria informacji - oto przykłady dyscyplin matematycznych, których pojęcia i twierdzenia są w stałym użyciu.<br>Lepiej zatem będzie wyróżnić pewne grupy modeli, które krystalizują się wokół problemów szczególnie ważnych i wykazujących dostateczną żywotność. W poniższych uwagach posłużę się klasyfikacją pochodzącą od Lazarsfelda, doskonałego znawcy przedmiotu oraz inicjatora wielu w tej dziedzinie poczynań.<br>Zacznę
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego