Typ tekstu: Książka
Autor: Falińska Krystyna
Tytuł: Ekologia roślin
Rok wydania: 1997
Rok powstania: 1996
powstało wiele szczepów bakterii brodawkowatych współżyjących z określonymi gatunkami roślin naczyniowych. Bakterie brodawkowate są wybiórcze w stosunku do symbionta - gatunku roślin. Niektóre współżyją z wieloma gatunkami, inne tylko z jednym. Różne formy współżycia między roślinami naczyniowymi a bakteriami i grzybami zwiększają ich możliwości korzystania z zasobów środowiska oraz poszerzają zakres tolerancji organizmów na niekorzystne warunki środowiska. Pasożytnictwo można uważać za szczególny przypadek symbiozy, zwany symbiozą antagonistyczną; jest to związek dwóch organizmów, niekorzystny lub szkodliwy dla jednego z nich. Zjawisko pasożytnictwa jest powszechne u organizmów cudzożywnych, rzadko natomiast wśród roślin samożywnych.
Życie oraz rozwój roślin związane są w znacznym stopniu z rozwojem
powstało wiele szczepów bakterii brodawkowatych współżyjących z określonymi gatunkami roślin naczyniowych. Bakterie brodawkowate są wybiórcze w stosunku do symbionta - gatunku roślin. Niektóre współżyją z wieloma gatunkami, inne tylko z jednym. Różne formy współżycia między roślinami naczyniowymi a bakteriami i grzybami zwiększają ich możliwości korzystania z zasobów środowiska oraz poszerzają zakres tolerancji organizmów na niekorzystne warunki środowiska. Pasożytnictwo można uważać za szczególny przypadek symbiozy, zwany symbiozą antagonistyczną; jest to związek dwóch organizmów, niekorzystny lub szkodliwy dla jednego z nich. Zjawisko pasożytnictwa jest powszechne u organizmów cudzożywnych, rzadko natomiast wśród roślin samożywnych.<br>Życie oraz rozwój roślin związane są w znacznym stopniu z rozwojem
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego