Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
nauce Tao rządziło przekonanie, że aby istnieć i żyć szczęśliwie, człowiek powinien postępować zgodnie z zasadami natury, przystosować się do jej praw. Tao to religia bez Boga, to przede wszystkim powszechne prawo przyrody. Prawom przyrody nadaje się absolutną wyższość nad prawami człowieka. W taoizmie system etyczny opierał się na obserwowaniu, ubóstwianiu i naśladowaniu natury.
3. Wyodrębnienie człowieka ze świata przyrody i ostre ich przeciwstawienie przynosi filozofia judeo-chrześcijańska. Sformułowania zapisane w Księdze Rodzaju, które odegrały zasadniczą rolę w kształtowaniu się myśli cywilizacji europejskiej, a następnie północnoamerykańskiej, najistotniejsze dla potocznej świadomości - to „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i
nauce Tao rządziło przekonanie, że aby istnieć i żyć szczęśliwie, człowiek powinien postępować zgodnie z zasadami natury, przystosować się do jej praw. Tao to religia bez Boga, to przede wszystkim powszechne prawo przyrody. Prawom przyrody nadaje się absolutną wyższość nad prawami człowieka. W taoizmie system etyczny opierał się na obserwowaniu, ubóstwianiu i naśladowaniu natury.<br>3. Wyodrębnienie człowieka ze świata przyrody i ostre ich przeciwstawienie przynosi filozofia judeo-chrześcijańska. Sformułowania zapisane w Księdze Rodzaju, które odegrały zasadniczą rolę w kształtowaniu się myśli cywilizacji europejskiej, a następnie północnoamerykańskiej, najistotniejsze dla potocznej świadomości - to &lt;q&gt;&#132;Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego