Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklama ubezpieczeń
Rok: 2000
TUiR "WARTA" SA pokryło tylko część szkody, ubezpieczającemu przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniami TUiR "WARTA" SA.
2. Ubezpieczający obowiązany jest na żądanie TUiR "WARTA" SA udzielić pomocy w dochodzeniu roszczeń regresowych przeciw sprawcy szkody, dostarczyć informacji oraz innych dokumentów niezbędnych do skutecznego dochodzenia roszczeń.
3. Jeżeli ubezpieczający, bez zgody TUiR "WARTA" SA, zrzekł się roszczenia przeciwko osobie odpowiedzialnej za szkodę lub je ograniczył, TUiR "WARTA" SA może odmówić odszkodowania lub je zmniejszyć.
4. Jeżeli zrzeczenie się lub ograniczenie ujawnione zostało po wypłaceniu odszkodowania, TUiR "WARTA" SA może żądać od ubezpieczającego zwrotu całości lub części odszkodowania.

Dodatkowe ubezpieczenie
TUiR "WARTA" SA pokryło tylko część szkody, ubezpieczającemu przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniami TUiR "WARTA" SA.<br>2. Ubezpieczający obowiązany jest na żądanie TUiR "WARTA" SA udzielić pomocy w dochodzeniu roszczeń regresowych przeciw sprawcy szkody, dostarczyć informacji oraz innych dokumentów niezbędnych do skutecznego dochodzenia roszczeń.<br>3. Jeżeli ubezpieczający, bez zgody TUiR "WARTA" SA, zrzekł się roszczenia przeciwko osobie odpowiedzialnej za szkodę lub je ograniczył, TUiR "WARTA" SA może odmówić odszkodowania lub je zmniejszyć.<br>4. Jeżeli zrzeczenie się lub ograniczenie ujawnione zostało po wypłaceniu odszkodowania, TUiR "WARTA" SA może żądać od ubezpieczającego zwrotu całości lub części odszkodowania.<br><br>Dodatkowe ubezpieczenie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego