Typ tekstu: Książka
Autor: Fereniec Jan
Tytuł: Zarys ekonomiki i organizacji rolnictwa
Rok wydania: 1997
Rok powstania: 1985
Obliczamy tu wartość produkcji końcowej, wielkość kosztów bezpośrednich i wartość dochodu bezpośredniego (marży brutto - nowy termin stosowany przez IERiGŻ).

Koszty bezpośrednie, wartość produkcji końcowej i wielkość dochodu bezpośredniego w uprawie pszenicy ozimej w przeliczeniu na 1 ha w 1993 r. obrazuje tabela 6.4.
Obliczona wielkość dochodu bezpośredniego z poszczególnych upraw w przeliczeniu na 1 ha pozwala określić względną konkurencyjność upraw i pozwala wprowadzić do struktury zasiewów największy udział roślin uprawnych przynoszących najwyższy dochód bezpośredni.
Mając obliczenia dochodu bezpośredniego wszystkich występujących działalności produkcyjnych, możemy obliczyć wielkość dochodu rolniczego wygospodarowanego w całym gospodarstwie i w poszczególnych działalnościach (suma dochodów bezpośrednich minus koszty
Obliczamy tu wartość produkcji końcowej, wielkość kosztów bezpośrednich i wartość dochodu bezpośredniego (marży brutto - nowy termin stosowany przez &lt;name type="org"&gt;IERiGŻ&lt;/&gt;).<br>&lt;page nr=116&gt;<br>Koszty bezpośrednie, wartość produkcji końcowej i wielkość dochodu bezpośredniego w uprawie pszenicy ozimej w przeliczeniu na 1 ha w 1993 r. obrazuje tabela 6.4. &lt;gap&gt;<br>Obliczona wielkość dochodu bezpośredniego z poszczególnych upraw w przeliczeniu na 1 ha pozwala określić względną konkurencyjność upraw i pozwala wprowadzić do struktury zasiewów największy udział roślin uprawnych przynoszących najwyższy dochód bezpośredni.<br>Mając obliczenia dochodu bezpośredniego wszystkich występujących działalności produkcyjnych, możemy obliczyć wielkość dochodu rolniczego wygospodarowanego w całym gospodarstwie i w poszczególnych działalnościach (suma dochodów bezpośrednich minus koszty
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego