Typ tekstu: Książka
Autor: Woś Alojzy
Tytuł: Meteorologia
Rok: 1996
wcześniej wspomnianymi jej wartościami zaznaczonymi na przyrządzie.
Iloraz z podzielenia stałej przyrządu (Q) przez średni czas (t), w ciągu którego menisk cieczy obniży się od działki górnej do dolnej, jest wskaźnikiem wielkości ochładzania zwykle oznaczanym jako H.
Pomiar ochładzania wilgotnego wykonuje się tak samo, jak pomiar wielkości ochładzania suchego, po uprzednim nałożeniu na zbiorniczek z cieczą termometryczną specjalnej „koszulki".
 Czas opadania cieczy w katatermometrze wilgotnym jest z reguły krótszy niż w katatermometrze suchym, a wielkość tej różnicy czasu opadania cieczy jest ściśle związana z ilością pary wodnej zawartej w powietrzu atmosferycznym. Wielkość ochładzania wilgotnego jest sumą wielkości ochładzania suchego i
wcześniej wspomnianymi jej wartościami zaznaczonymi na przyrządzie.<br> Iloraz z podzielenia stałej przyrządu (Q) przez średni czas (t), w ciągu którego menisk cieczy obniży się od działki górnej do dolnej, jest wskaźnikiem wielkości ochładzania zwykle oznaczanym jako H.<br> Pomiar ochładzania wilgotnego wykonuje się tak samo, jak pomiar wielkości ochładzania suchego, po uprzednim nałożeniu na zbiorniczek z cieczą termometryczną specjalnej &#132;koszulki".<br>  Czas opadania cieczy w katatermometrze wilgotnym jest z reguły krótszy niż w katatermometrze suchym, a wielkość tej różnicy czasu opadania cieczy jest ściśle związana z ilością pary wodnej zawartej w powietrzu atmosferycznym. Wielkość ochładzania wilgotnego jest sumą wielkości ochładzania suchego i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego