Typ tekstu: Książka
Autor: Janusz Tazbir
Tytuł: Silva rerum historicarum
Rok: 2002
karty godne przypomnienia choćby z tego względu, iż mało się o nich zwykło pamiętać lub w ogóle pozostały nieznane.
Ambona w obronie chłopa Na czoło wysuwają się tu wystąpienia autorów duchownych w obronie chłopów pańszczyźnianych. To prawda, iż paulin Andrzej Gołdonowski, wzywając w XVII stuleciu do sprawiedliwego traktowania poddanych, nie wahał się wyjaśnić, iż nie idzie mu wcale o zbytnią i niewczesną łagodność. Albowiem gdyby chłopi "nad sobą nie czuli karności, spysznieliby, gnojami upornymi by się stali. Kara robić nauczy; jako naszy Polacy mówią: rózga dzieci rozumu i roboty uczy, a dębowy kij chłopa". Tym okrutnym, w naszym odczuciu, słowom można
karty godne przypomnienia choćby z tego względu, iż mało się o nich zwykło pamiętać lub w ogóle pozostały nieznane.<br>Ambona w obronie chłopa Na czoło wysuwają się tu wystąpienia autorów duchownych w obronie chłopów pańszczyźnianych. To prawda, iż paulin Andrzej Gołdonowski, wzywając w XVII stuleciu do sprawiedliwego traktowania poddanych, nie wahał się wyjaśnić, iż nie idzie mu wcale o zbytnią i niewczesną łagodność. Albowiem gdyby chłopi "nad sobą nie czuli karności, spysznieliby, gnojami upornymi by się stali. Kara robić nauczy; jako naszy Polacy mówią: rózga dzieci rozumu i roboty uczy, a dębowy kij chłopa". Tym okrutnym, w naszym odczuciu, słowom można
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego