Typ tekstu: Książka
Autor: Jamroży Zygmunt
Tytuł: Beton i jego technologie
Rok: 2000
zasady ważniejszych i częściej wykonywanych badań, ze zwróceniem uwagi na najważniejsze ich momenty. Szczegółowy sposób postępowania znaleźć można w odnośnych normach i poradnikach, wskazanych w wykazie literatury.
Badanie wytrzymałości na ściskanie na próbkach normowych
Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie wykonuje się na próbkach w kształcie sześcianu lub wyjątkowo na próbkach walcowych - rys. 16.1.
16.1. Typy normowych próbek betonu do badania wytrzymałości na ściskanie
Używa się próbek sześciennych tylko o niżej wymienionych wielkościach:
Typ A d = 20 cmF = 400 cm2
Typ Bd = 15 cmF = 225 cm2
Typ Cd = 10 cmF = 100 cm2
(spotyka się oznaczenie walców d = 15, h = 30
zasady ważniejszych i częściej wykonywanych badań, ze zwróceniem uwagi na najważniejsze ich momenty. Szczegółowy sposób postępowania znaleźć można w odnośnych normach i poradnikach, wskazanych w wykazie literatury. <br>&lt;tit&gt;Badanie wytrzymałości na ściskanie na próbkach normowych&lt;/&gt;<br>Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie wykonuje się na próbkach w kształcie sześcianu lub wyjątkowo na próbkach walcowych - rys. 16.1.<br>16.1. Typy normowych próbek betonu do badania wytrzymałości na ściskanie<br>Używa się próbek sześciennych tylko o niżej wymienionych wielkościach:<br>Typ A d = 20 cmF = 400 cm2<br>Typ Bd = 15 cmF = 225 cm2<br>Typ Cd = 10 cmF = 100 cm2<br>(spotyka się oznaczenie walców d = 15, h = 30
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego