Typ tekstu: Książka
Autor: Myślińska Elżbieta
Tytuł: Laboratoryjne badania gruntów
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1992
określonej dla danego typu stożka (w badaniu: penetrometr wg Instrukcji 290 ITB oraz normy PN-88/B-04481 - ryc. 34 i tab. 29.

2. Pierścień o średnicy wewnętrznej oraz wysokości nie mniejszych niż 30 mm.

3. Nóż i łopatka metalowa.

4. Parowniczka.

5. Naczynka wagowe.

3. Przebieg oznaczania granicy skurczalności (ws)

1. Z gruntu o nienaruszonej strukturze wycina się dwie próbki, nie mające szczelin i pęknięć, o objętości 20-30 cm3 i wygładza je ostrzem noża. Wycinanie próbek przeprowadza się tak, aby nie naruszyć naturalnej struktury gruntu.

2. Wycięte próbki umieszcza się w parowniczkach i suszy: początkowo na powietrzu, w temperaturze
określonej dla danego typu stożka (w badaniu: penetrometr wg Instrukcji 290 ITB oraz normy PN-88/B-04481 - ryc. 34 i tab. 29.<br><br>2. Pierścień o średnicy wewnętrznej oraz wysokości nie mniejszych niż 30 mm.<br><br>3. Nóż i łopatka metalowa.<br><br>4. Parowniczka.<br><br>5. Naczynka wagowe.<br><br>&lt;tit1&gt;3. Przebieg oznaczania granicy skurczalności (ws)&lt;/&gt;<br><br>1. Z gruntu o nienaruszonej strukturze wycina się dwie próbki, nie mające szczelin i pęknięć, o objętości 20-30 cm3 i wygładza je ostrzem noża. Wycinanie próbek przeprowadza się tak, aby nie naruszyć naturalnej struktury gruntu.<br><br>2. Wycięte próbki umieszcza się w parowniczkach i suszy: początkowo na powietrzu, w temperaturze
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego