Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
wojnie światowej dla RFN. Był to wolnorynkowy, liberalny kapitalizm uzupełniony jednak o interwencjonizm państwa łagodzący m.in. negatywne skutki dla środowiska. Efekty gospodarcze RFN w latach 1950-1960 potwierdzały słuszność takiego rozwiązania.
Realizowana obecnie w Niemczech społeczna gospodarka rynkowa ma już inny charakter "przesocjalizowany". Zwiększające się szybko obciążenia socjalne osłabiają wzrost gospodarczy, co zaczyna powodować nacisk na szybką efektywność nawet kosztem środowiska, w którym żyjemy. Należałoby zatem postulować powrót do klasycznej erhardowskiej społecznej gospodarki rynkowej, którą chcielibyśmy nazywać ekologiczną gospodarką rynkową. Dziś zdajemy sobie sprawę, że rynek, jako system urzeczywistniania określonych celów gospodarczych, nie będzie realizował celów ekologicznych. Dlatego też mamy do
wojnie światowej dla RFN. Był to wolnorynkowy, liberalny kapitalizm uzupełniony jednak o interwencjonizm państwa łagodzący m.in. negatywne skutki dla środowiska. Efekty gospodarcze RFN w latach 1950-1960 potwierdzały słuszność takiego rozwiązania.<br>Realizowana obecnie w Niemczech społeczna gospodarka rynkowa ma już inny charakter "przesocjalizowany". Zwiększające się szybko obciążenia socjalne osłabiają wzrost gospodarczy, co zaczyna powodować nacisk na szybką efektywność nawet kosztem środowiska, w którym żyjemy. Należałoby zatem postulować powrót do klasycznej erhardowskiej społecznej gospodarki rynkowej, którą chcielibyśmy nazywać ekologiczną gospodarką rynkową. Dziś zdajemy sobie sprawę, że rynek, jako system urzeczywistniania określonych celów gospodarczych, nie będzie realizował celów ekologicznych. Dlatego też mamy do
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego