Typ tekstu: Książka
Tytuł: Polscy ekonomiści w świecie
Rok: 2000
krajach o wysokim dochodzie 3750 mld USD (w porównaniu do 1010 mld USD dla reszty świata).
Ten optymistyczny obraz nie jest jednak prawdziwy. Inwestowanie w rozwój mocy produkcyjnych zamiast tworzyć nowe miejsca pracy powoduje raczej, ze względu na nowoczesne technologie, zastępowanie człowieka przez maszynę. W wielu gałęziach przemysłu zależność między wzrostem gospodarczym a wielkością zatrudnienia stała się negatywna. Presja konkurencyjności powoduje, że stopa wzrostu wydajności produkcji jest wyższa niż stopa wzrostu produkcji. By podać tylko jeden wymowny przykład: w latach 1980-1992 Hiszpania podwoiła swój PKB nie tworząc ani jednego nowego miejsca pracy. Znajdujemy się więc w sytuacji strukturalnie nowej, będącej splotem
krajach o wysokim dochodzie 3750 mld USD (w porównaniu do 1010 mld USD dla reszty świata). <br>Ten optymistyczny obraz nie jest jednak prawdziwy. Inwestowanie w rozwój mocy produkcyjnych zamiast tworzyć nowe miejsca pracy powoduje raczej, ze względu na nowoczesne technologie, zastępowanie człowieka przez maszynę. W wielu gałęziach przemysłu zależność między wzrostem gospodarczym a wielkością zatrudnienia stała się negatywna. Presja konkurencyjności powoduje, że stopa wzrostu wydajności produkcji jest wyższa niż stopa wzrostu produkcji. By podać tylko jeden wymowny przykład: w latach 1980-1992 Hiszpania podwoiła swój PKB nie tworząc ani jednego nowego miejsca pracy. Znajdujemy się więc w sytuacji strukturalnie nowej, będącej splotem
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego