Typ tekstu: Książka
Autor: Ziomek Jerzy
Tytuł: Renesans
Rok wydania: 1995
Rok powstania: 1973
w XVI i XVII w.), lub też używane były sporadycznie i w nieco innym znaczeniu (np. nazwa rinascita` - por. rozdz. I, pkt 1). Istotnym więc uzasadnieniem użycia danego terminu może być tylko jego instrumentalna przydatność.
Określenie "maniera" znaczyło w XVI w. tyle co: sposób, styl; nie miało więc owego pejoratywnego zabarwienia, które odczuwamy dzisiaj w mowie potocznej. Także w języku nauki pojęciom "maniera" i "manieryzm" nadano znaczenie wolne od wartościujących zakłóceń. Termin przyjął się przede wszystkim w historii sztuki i okazał się wygodny dla opisu pewnych właściwości przechodzenia od renesansu do baroku. Końcowa faza renesansu, przypadająca na Południu na lata po
w XVI i XVII w.), lub też używane były sporadycznie i w nieco innym znaczeniu (np. nazwa rinascita` - por. rozdz. I, pkt 1). Istotnym więc uzasadnieniem użycia danego terminu może być tylko jego instrumentalna przydatność.<br>Określenie "maniera" znaczyło w XVI w. tyle co: sposób, styl; nie miało więc owego pejoratywnego zabarwienia, które odczuwamy dzisiaj w mowie potocznej. Także w języku nauki pojęciom "maniera" i "manieryzm" nadano znaczenie wolne od wartościujących zakłóceń. Termin przyjął się przede wszystkim w historii sztuki i okazał się wygodny dla opisu pewnych właściwości przechodzenia od renesansu do baroku. Końcowa faza renesansu, przypadająca na Południu na lata po
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego