Typ tekstu: Książka
Autor: Zientara Benedykt
Tytuł: Dawna Rosja despotyzm i demokracja
Rok: 1985
Wśród innych warstw społecznych wzrosło znaczenie mieszczaństwa, wobec silnego poparcia udzielanego przez cara dla handlu i przemysłu. Kupcy, podzieleni według zamożności na dwie gildie, uzyskali ograniczony samorząd w miastach. Po otwarciu portów bałtyckich handel zagraniczny uzyskał znakomite warunki rozwoju, władza usilnie popierała też rozwój górnictwa (na Uralu) i hutnictwa oraz zakładanie manufaktur. Uboga ludność miejska nie miała prawa do przywilejów stanu kupieckiego, ale także skorzystała na ogólnym rozwoju miast. Natomiast pogorszyła się jeszcze bardziej sytuacja krestjan, którzy zostali całkowitą własnością swych panów: rozciągnięcie na wszystkich chłopów podatku "podusznego" doprowadziło do zaniku ostatnich różnic między wolnymi niegdyś krestjanami a niewolnymi chołopami. Stworzyli
Wśród innych warstw społecznych wzrosło znaczenie mieszczaństwa, wobec silnego poparcia udzielanego przez cara dla handlu i przemysłu. Kupcy, podzieleni według zamożności na dwie gildie, uzyskali ograniczony samorząd w miastach. Po otwarciu portów bałtyckich handel zagraniczny uzyskał znakomite warunki rozwoju, władza usilnie popierała też rozwój górnictwa (na Uralu) i hutnictwa oraz zakładanie manufaktur. Uboga ludność miejska nie miała prawa do przywilejów stanu kupieckiego, ale także skorzystała na ogólnym rozwoju miast. Natomiast pogorszyła się jeszcze bardziej sytuacja krestjan, którzy zostali całkowitą własnością swych panów: rozciągnięcie na wszystkich chłopów podatku "podusznego" doprowadziło do zaniku ostatnich różnic między wolnymi niegdyś krestjanami a niewolnymi chołopami. Stworzyli
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego