Typ tekstu: Książka
Autor: Szaniawski Klemens
Tytuł: O nauce, rozumowaniu i wartościach
Rok: 1994
reguły na uwadze interpretację normatywną.
Kończąc te wstępne wyjaśnienia pragnąłbym wreszcie zaznaczyć, iż głównym moim celem jest wskazanie, co etyk może uzyskać dzięki aparaturze pojęciowej teorii decyzji, a nie - czego uzyskać nie może. Rejestr doniosłych problemów etycznych nie poddających się sformułowaniu "decyzyjnemu" byłby zapewne długi, nie będę go tu jednak zestawiać.

2. Indywidualne podejmowanie decyzji

Wyniki uzyskane w tym zakresie odnoszą się do sytuacji następującej. Osobnik podejmujący decyzję (nazwiemy go decydentem) uprzytamnia sobie możliwe konsekwencje swych działań i potrafi je ocenić, nie wie jednak na pewno, która z tych konsekwencji się zrealizuje. Powstaje kwestia: jakie kryterium wyboru działania zasługuje na miano
reguły na uwadze interpretację normatywną.<br> Kończąc te wstępne wyjaśnienia pragnąłbym wreszcie zaznaczyć, iż głównym moim celem jest wskazanie, co etyk może uzyskać dzięki aparaturze pojęciowej teorii decyzji, a nie - czego uzyskać nie może. Rejestr doniosłych problemów etycznych nie poddających się sformułowaniu "decyzyjnemu" byłby zapewne długi, nie będę go tu jednak zestawiać.<br><br>&lt;tit&gt;2. Indywidualne podejmowanie decyzji&lt;/&gt;<br><br> Wyniki uzyskane w tym zakresie odnoszą się do sytuacji następującej. Osobnik podejmujący decyzję (nazwiemy go decydentem) uprzytamnia sobie możliwe konsekwencje swych działań i potrafi je ocenić, nie wie jednak na pewno, która z tych konsekwencji się zrealizuje. Powstaje kwestia: jakie kryterium wyboru działania zasługuje na miano
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego