Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Biblioteczny
Nr: 2
Miejsce wydania: Wrocław
Rok: 1981
prowadzą przysposobienie biblioteczne studentów I roku, 8 politechnik - szkolenie w zakresie informacji naukowej. Szkolenie to jest nieobligatoryjne i odbywa się w wymiarach od 2 do 8 godzin (jednorazowo). Słuchaczami są przeważnie dyplomanci w okresie przygotowania pracy magisterskiej, doktoranci, młodzi pracownicy naukowi. Pracownicy oddziałów informacji naukowej oprowadzają wycieczki, a także poświęcają znaczną część czasu na praktyki wakacyjne studentów kierunku bibliotekoznawczego.
Do kompetencji oddziałów informacji naukowej należy organizowanie wystaw nowych nabytków oraz ekspozycji okolicznościowych a także akcji związanych z propagandą działalności bibliotecznej.
Niekiedy oddziały te prowadzą opiekę instruktażową nad bibliotekami zakładowymi, jeśli w strukturze biblioteki głównej nie wyodrębniono komórki zajmującej się tym poważnym
prowadzą przysposobienie biblioteczne studentów I roku, 8 politechnik - szkolenie w zakresie informacji naukowej. Szkolenie to jest nieobligatoryjne i odbywa się w wymiarach od 2 do 8 godzin (jednorazowo). Słuchaczami są przeważnie dyplomanci w okresie przygotowania pracy magisterskiej, doktoranci, młodzi pracownicy naukowi. Pracownicy oddziałów informacji naukowej oprowadzają wycieczki, a także poświęcają znaczną część czasu na praktyki wakacyjne studentów kierunku bibliotekoznawczego.<br>Do kompetencji oddziałów informacji naukowej należy organizowanie wystaw nowych nabytków oraz ekspozycji okolicznościowych a także akcji związanych z propagandą działalności bibliotecznej.<br>Niekiedy oddziały te prowadzą opiekę instruktażową nad bibliotekami zakładowymi, jeśli w strukturze biblioteki głównej nie wyodrębniono komórki zajmującej się tym poważnym
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego