Typ tekstu: Książka
Autor: Ziembiński Zygmunt
Tytuł: Logika praktyczna
Rok wydania: 1995
Rok powstania: 1956
u oskarżonego, czy dana operacja została wykonana z zachowaniem zasadniczym prawideł sztuki lekarskiej, ile wart był zabytkowy wazon stłuczony przez pozwanego, itd.
Jeśli do tego, by z dokonanych ustaleń można było wysnuć wniosek co do faktu istotnego dla rozstrzygnięcia sprawy, potrzebna jest wiedza specjalna, sędzia musi zasięgnąć opinii biegłych, to znaczy wyznaczonych rzeczoznawców, osób dobrze znających się na danym zagadnieniu. Uzasadnienie w części dotyczącej stanu faktycznego będzie się wówczas przestawiać następująco: "Na podstawie oględzin, dokumentów i zeznań świadków sąd doszedł do przekonania, iż miało miejsce zdarzenie X. Biegły złożył opinię, że skoro zaszło zdarzenie X, to musiało zajść zdarzenie Y. Sąd
u oskarżonego, czy dana operacja została wykonana z zachowaniem zasadniczym prawideł sztuki lekarskiej, ile wart był zabytkowy wazon stłuczony przez pozwanego, itd.<br> Jeśli do tego, by z dokonanych ustaleń można było wysnuć wniosek co do faktu istotnego dla rozstrzygnięcia sprawy, potrzebna jest wiedza specjalna, sędzia musi zasięgnąć opinii biegłych, to znaczy wyznaczonych rzeczoznawców, osób dobrze znających się na danym zagadnieniu. Uzasadnienie w części dotyczącej stanu faktycznego będzie się wówczas przestawiać następująco: "Na podstawie oględzin, dokumentów i zeznań świadków sąd doszedł do przekonania, iż miało miejsce zdarzenie X. Biegły złożył opinię, że skoro zaszło zdarzenie X, to musiało zajść zdarzenie Y. Sąd
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego