Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Tygodnik Podhalański
Nr: 16
Miejsce wydania: Zakopane
Rok: 1999
agroturystycznych, prowadzenia działalności gospodarczej, obsługi komputera i ekonomii. Mają też możliwość uzyskania prawa jazdy kat. B i T, odbycia kursu czeladniczego w zawodzie kuchmistrza lub krawca bądź kontynuacji nauki na studiach.
W 4-letnim Liceum Technicznym oprócz przedmiotów ogólnokształcących w programie nauczania znajdują się przedmioty z zakresu produkcji rolnej, przetwórstwa żywności, przetwórstwa surowców roślinnych i zwierzęcych, komputeryzacji i przedsiębiorczości. Uczniowie zapoznają się z analizą, oceną warunków przyrodniczych, ekonomicznych i społecznych produkcji rolniczej, z metodami utrwalania surowców i żywności, planowaniem technologii przetwórstwa czy obsługą sprzętu pomiarowego i interpretacją wyników badań. Po zdaniu matury mogą kontynuować naukę na studiach.
Zawód mechanika-operatora pojazdów
agroturystycznych, prowadzenia działalności gospodarczej, obsługi komputera i ekonomii. Mają też możliwość uzyskania prawa jazdy kat. B i T, odbycia kursu czeladniczego w zawodzie kuchmistrza lub krawca bądź kontynuacji nauki na studiach.<br>W 4-letnim Liceum Technicznym oprócz przedmiotów ogólnokształcących w programie nauczania znajdują się przedmioty z zakresu produkcji rolnej, przetwórstwa żywności, przetwórstwa surowców roślinnych i zwierzęcych, komputeryzacji i przedsiębiorczości. Uczniowie zapoznają się z analizą, oceną warunków przyrodniczych, ekonomicznych i społecznych produkcji rolniczej, z metodami utrwalania surowców i żywności, planowaniem technologii przetwórstwa czy obsługą sprzętu pomiarowego i interpretacją wyników badań. Po zdaniu matury mogą kontynuować naukę na studiach.<br>Zawód mechanika-operatora pojazdów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego