Młodzieżowe Słowo Roku — jury plebiscytu

Młodzieżowe Słowo Roku – jury plebiscytu
Prof. dr hab. Marek Łaziński, pracuje w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Bada kategorie gramatyczne polszczyzny w ujęciu porównawczym, m.in. aspekt czasownika i rodzaj rzeczownika, oraz ich interpretacje psychologiczne. Stara się dostrzegać w języku na bieżąco zmiany wynikające ze zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Od 11 lat prowadzi plebiscyt na Słowo Roku, a od 6 na Młodzieżowe Słowo Roku. Członek Rady Języka Polskiego.
 
Prof. dr hab. Ewa Kołodziejek, pracuje w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest autorką rozpraw z zakresu socjolingwistyki, m.in. Człowiek i świat w języku subkultur (2015), oraz wielu książek o poprawności języka, m.in. poradników językowych Walczymy z bykami (2009) i Potyczki z polszczyzną (2019) wydanych przez PWN. W prasie, w radiu i telewizji popularyzuje wiedzę o współczesnej polszczyźnie. Jest wiceprzewodniczącą Rady Języka Polskiego, członkinią prezydium i przewodniczącą Zespołu Retoryki i Komunikacji Publicznej RJP.
 
Dr hab. prof. ucz. Anna Wileczek, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, pracuje w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK, nauczycielka dyplomowana języka polskiego. Zajmuje się językiem i kulturą młodzieży, dyskursem edukacyjnym, komunikacją internetową oraz kompetencją komunikacyjną dzieci. Jest autorką i współautorką wielu publikacji poświęconych analizie języka i komunikacji młodzieży w perspektywie społeczno-kulturowej i pedagogicznej, m.in. Język i komunikacja. Wprowadzenie dla pedagogów (2020), Kod młodości. Młodomowa w aspektach społeczno-kulturowych (2018) wydanych przez PWN. Należy m.in. do The International Association for Research in L1 Education oraz Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, jest członkinią Zespołu Dydaktycznego Rady Języka Polskiego.
 
Bartek Chaciński, redaktor działu kultury „Polityki”, pisuje o muzyce, kulturze popularnej i języku, od wielu lat współpracuje z radiową Dwójką, prowadzi blog muzyczny Polifonia. Opublikował m.in. serię Słowników najmłodszej polszczyzny. Członek Rady Języka Polskiego.
 
 
 
 
Zaktualizowano: 16.11.2021
 
 
 
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego