E

Słownik języka polskiego PWN*

e- [wym. i] «pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy z Internetem»
e-business [wym. ibiznes], e-biznes [wym. ibiznes] «prowadzenie działalności gospodarczej przez Internet»
e-mail [wym. imejl]
2. «wiadomość wysłana pocztą elektroniczną»
3. «adres internetowy użytkownika poczty elektronicznej»

• e-mailowy
E I «symbol wschodu jako strony świata»
E II «eksa-»
e I
1. «litera oznaczająca samogłoskę e»
2. «samogłoska ustna»
3. «litera oznaczająca w numeracji porządkowej: piąty»
4. «trzeci dźwięk podstawowej skali diatonicznej»
e II «wykrzyknik wyrażający różne reakcje emocjonalne, np. E, nudny jesteś!, lub mający na celu zwrócenie czyjejś uwagi, np. E! Mały, chodź no tu.»
e-banking [wym. i-banking a. e-banking] «usługa bankowa umożliwiająca klientom dostęp do osobistego konta i przeprowadzanie operacji finansowych przez Internet»
e-book [wym. ibuk]
1. «książka dostępna w wersji elektronicznej»
2. «urządzenie umożliwiające odczytanie takiego tekstu»
e-commerce [wym. ikomers] «handel za pośrednictwem Internetu»
e-consulting [wym. ikonsulting, ikonsalting] «udzielanie porad za pośrednictwem Internetu»
E-dur «gama lub tonacja durowa»
e-learning [wym. i-lerning a. e-lerning] «nauka za pośrednictwem Internetu»
e-mailować [wym. imejlować] «wysyłać listy elektroniczne»
e-moll «gama lub tonacja molowa»
e-papier [wym. e-papier] «w niektórych urządzeniach elektronicznych: wyświetlacz pozwalający czytać tekst zapisany elektronicznie oraz robić notatki»
e-papieros «niewielkie urządzenie wypełnione płynem z dodatkiem nikotyny, zasilane baterią, dające użytkownikowi podobne wrażenie, jak przy paleniu papierosa»
e ruchome «występowanie lub brak samogłoski e w tematach polskich wyrazów, np. piespsa»
i.e. «id est»
witamina E «witamina działająca ochronnie na organizm i zapobiegająca miażdżycy»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego