dna

Słownik języka polskiego PWN*

DNA «kwas deoksyrybonukleinowy biorący udział w biosyntezie białka i przenoszeniu cech dziedzicznych; też: kod genetyczny dający się ustalić na podstawie analizy tego kwasu»
den «symbol jednostki grubości splotu tkaniny denier»
dno
1. «dolna powierzchnia wgłębienia w skorupie ziemskiej, np. koryta rzeki lub wąwozu»
2. «dolna ścianka jakiegoś przedmiotu»
3. «największa intensywność jakiegoś negatywnego zjawiska»
4. pogard. «o kimś, kto wykazuje kompletną ignorancję w jakiejś dziedzinie lub o kimś bezwartościowym moralnie»
5. pogard. «o czymś bezwartościowym lub bardzo brzydkim»

• denny
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego