dna

Wielki słownik ortograficzny PWN*

DNA (= deoxyribonucleic acid – kwas dezoksyrybonukleinowy) ndm
dna (artretyzm) dnie, dnę

Słownik języka polskiego PWN*

DNA «kwas deoksyrybonukleinowy biorący udział w biosyntezie białka i przenoszeniu cech dziedzicznych; też: kod genetyczny dający się ustalić na podstawie analizy tego kwasu»
den «symbol jednostki grubości splotu tkaniny denier»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego