serio

Słownik języka polskiego PWN*

serio I «w sposób świadczący o poważnym traktowaniu czegoś»
serio II
1. «mający duże znaczenie»
2. «poważny, surowy»
seria
1. «szereg następujących po sobie czynności lub zdarzeń»
2. «zbiór przedmiotów jednakowych lub stanowiących pewną całość»
3. «szereg szybko po sobie następujących strzałów lub wybuchów»
4. «określona liczba wyrobów przemysłowych wykonana według tej samej dokumentacji»
5. «zespół następujących po sobie warstw skalnych o wspólnych cechach»
6. «jednostka stratygraficzna podziału utworów geologicznych»
7. «zestawienie 12 dźwięków o różnej wysokości i o różnym czasie trwania, różnej głośności, barwie, artykulacji itp.»

• seryjka
opera poważna, opera seria «opera o treści poważnej, dramatycznej»
seria informacyjna «pierwsza partia nieprodukowanych dotąd artykułów ukazujących się w sprzedaży»
seria wydawnicza «ciąg publikacji o określonym założeniu, połączonych w całość wydawniczą wspólnym tytułem lub znakiem graficznym, mających jednolitą szatę graficzną»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego