wykolejenie

Słownik języka polskiego PWN*

wykolejenie
1. «odstępstwo od norm współżycia społecznego»
2. «odstępstwo od jakiejś normy, np. językowej»
wykoleićwykolejać
1. «spowodować zjechanie pociągu, tramwaju, wagonu z toru, wyskoczenie z szyn, przewrócenie się»
2. «spowodować, że ktoś marnuje swoje możliwości życiowe, narusza normy moralne»
wykolejony
1. «taki, który zmarnował swoje możliwości życiowe»
2. «niepoprawny, zdeformowany»
wykoleić sięwykolejać się
1. «o pociągu, tramwaju, wagonie: wyskoczyć z szyn, zjechać z toru, przewrócić się»
2. «zacząć postępować niemoralnie, zmarnować swoje możliwości życiowe»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego