ściśle

Słownik języka polskiego PWN*

ścisły
1. «złożony z elementów dokładnie przylegających do siebie»
2. «o związkach, relacjach, itp.: bardzo bliski, bezpośredni»
3. «o danych, informacjach, itp.: dokładny i zgodny z prawdą»
4. «o sposobie myślenia lub wypowiadania się: logiczny i precyzyjny»
5. «narzucający surowe rygory i niedopuszczający wyjątków»
6. «ograniczony do niewielkiej grupy osób»

• ścisło, ściśle • ścisłość
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego