Polska

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Pol•ska -sce, -skę: Polska B, Polska północna; przym.: polski ,
A To Pol•ska Właśnie (seria wydawnicza) ndm
Kamienica Pol•ska (miejscowość) Kamienicę Pol•ską; przym.: kamienicki

Słownik języka polskiego PWN*

Młoda Polska «okres w literaturze i sztuce polskiej przypadający na lata 1890–1918»
• młodopolski
barwy polskie «biel i czerwień; też: sztandar biało-czerwony»
czerwiec polski «gatunek czerwca – owada, hodowany dawniej w Polsce ze względu na samice dostarczające czerwonego barwnika»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego