alboż

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

alboż zob. II albo.

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Spójnik
11.06.2019
Szanowni Państwo,
jaką funkcję pełni słowo we fragmencie wiersza Adama Mickiewicza Pieśń żołnierza?

Wstaję, aż ja w pruskiej ziemi!
Jak tam lepiej leżeć w błocie.
W chłodzie. w głodzie i na słocie,
Ale w Polszcze między swemi!

Czy mamy tu do czynienia z przypadkiem użycia partykuły opisanym w SJPD jako „spójnik zestawiający zdania współrzędne z uwydatnieniem niezwykłości treści jednego z nich, nagłej zmiany sytuacji itp.”?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... nie warto, ja i tak poznam, czy prawda.
  Wzruszył ramionami.
  -
  Alboż ja kiedy tobie kłamałem? Nie kłamałem nigdy, chociaż ty i...
 • ... krokiem postąpić nie może, tak mu ciąży ten chleba bochen. Alboż to chleb jest? Odwinął skąpiec poły i pobladł: oto chleb...
 • ... nasi wiejscy chłopcy, nie mówiąc już o Maciusiu i Stasiu.
  -
  Alboż to drzewa? - śmieje się Klu-Klu. - To są patyki, dobre...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego