centralizacja

Słownik języka polskiego PWN*

centralizacja
1. «skupienie czegoś w jednym miejscu lub pod jednym zarządem»
2. «proces podporządkowywania władz lokalnych władzy centralnej w państwie»

• centralizacyjny • centralizować
centralizacja kapitału «proces łączenia w jednym przedsiębiorstwie kapitału kilku przedsiębiorstw»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego