ekspert

Wielki słownik ortograficzny PWN

eks•pert -rta, -r•cie; -r•ci, -rtów

Słownik języka polskiego PWN

ekspert
1. «specjalista powoływany do wydania orzeczenia lub opinii w sprawach spornych»
2. «osoba uznawana za autorytet w jakiejś dziedzinie»

• ekspercki

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Pozostawmy to ocenie ekspertów
8.11.2007
Dzień dobry.
Proszę o wskazanie poprawnego sformułowania: „Pozostawiam (to) do oceny czytelników”, „Pozostawiam (to) do oceny czytelnikom”, „Pozostawiam (to) ocenie czytelników”.
Dziękuję z góry i pozdrawiam.
Kłopoty z branżą
8.06.2017
Szanowni Państwo,
które z określeń jest poprawne: forum specjalistów branży komputerowej czy forum specjalistów z branży komputerowej? Inny przykład: spotkanie profesjonalistów branży farmaceutycznej czy spotkanie profesjonalistów z branży farmaceutycznej?
I drugie pytanie – jeśli wymieniam dwa segmenty rynku, to rzeczownik branża muszę podać w liczbie pojedynczej czy w mnogiej? Przykład: eksperci (z) branży farmaceutycznej i komputerowej czy: eksperci (z) branż farmaceutycznej i komputerowej.
Co ma toner wspólnego ze słodzikiem?
4.10.2004
Zajmuję się naprawą kserokopiarek i często używam słów toner lub deweloper (deweloper jest to proszek nakładający toner na powierzchnię bębna). Chcąc spradzić odmianę tych słów, napotkałem sprzecznośći. Encyklopedia PWN odmienia tonera, w słowniku ortograficznym podana jest odmiana toneru. Słownik programu Microsoft Word 2000 sugeruje pisownię tonera. Proszę o podanie prawidłowej odmiany.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Standardy zachodnie w dziedzinie ochrony tajemnicy

    Specjaliści zachodni (w tym
    eksperci Biura Bezpieczeństwa NATO) uważają, że każdy krajowy system ochrony tajemnicy...
  • ... ewentualną koordynacją prac nad przygotowaniem ubezpieczeń dodatkowych. To, zdaniem części ekspertów, może opóźnić i skomplikować proces wprowadzania dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych.
    Problemu...
  • ... wielowymiarowego skalowania emocji jest czasochłonna i kosztowna. Wymaga zaangażowania zespołów ekspertów o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu. W praktyce hedoniczną jakość zapachu...

Encyklopedia PWN

ekspert
[łac.],
prawospecjalista powoływany do wydania orzeczenia lub opinii w sprawach spornych, wchodzących w zakres jego kompetencji.

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego