ekspert

Wielki słownik ortograficzny PWN*

eks•pert -rta, -r•cie; -r•ci, -rtów

Słownik języka polskiego PWN*

ekspert
1. «specjalista powoływany do wydania orzeczenia lub opinii w sprawach spornych»
2. «osoba uznawana za autorytet w jakiejś dziedzinie»

• ekspercki

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego