kiedy

Słownik języka polskiego PWN*

kiedy I «zaimek zastępujący określenia czasu lub nawiązujący do nich, używany w zdaniach samodzielnych o formie pytajnej lub rozpoczynający zdanie podrzędne, np. Kiedy przyjdziesz? Nie zauważył, kiedy wyszłam.»
kiedy II «spójnik wprowadzający zdanie czasowe, np. Było późno, kiedy wrócił do domu., rozpoczynajacy zdanie podrzędne oznaczające przyczynę, warunek czegoś, np. Kiedy jesteś taki mądry, radź sobie sam., lub łączący zdania o treści przeciwstawnej, np. Mógłby się uczyć, cóż kiedy nie chce.»
podczas gdy (kiedy)
1. «spójnik komunikujący, że dane zdarzenie miało miejsce w tym samym czasie co inne»
2. «spójnik przeciwstawiający treści komunikowane za pomocą połączonych zdań»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego