kręgiem

Słownik języka polskiego PWN*

kręgiem «dookoła, w koło»
krąg
1. «linia mająca kształt koła; też: przedmiot w takim kształcie»
2. «osoby, przedmioty itp. ustawione, ułożone w koło»
3. «płaszczyzna lub płaski przedmiot w kształcie koła»
4. «grupa osób, które coś łączy»
5. «zakres, dziedzina zainteresowania, myśli itp.»
kręg «człon kręgosłupa zbudowany z trzonu i łuku tworzących kanał, przez który przechodzi rdzeń kręgowy»
• kręgowy
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego